Utredning/Bedömning

Vi kan erbjuda psykologiska bedömningar och utredningar på individnivå i alla åldersgrupper. Vi har erfarenhet av att göra bedömningssamtal omkring psykisk ohälsa/diagnostik, begåvningsutredningar för barn, ungdom och vuxen, psykologutredning som del i neuropsykiatrisk utredning för barn, ungdom och vuxna.