Behandling

För närvarande erbjuder vi inte psykologisk behandling till privatpersoner utan tar bara uppdrag från organisationer inom vård, omsorg och utbildning.