Psykoterapi

Alla stöter på svårigheter i livets gång som olika livskriser, svårigheter i relationer, bristande självkänsla, ihållande nedstämdhet eller ångestproblematik. Ibland räcker inte den egna förmågan eller det egna nätverket till. Då kan en psykolog hjälpa en med att förstå och komma vidare.

Vi arbetar med olika metoder från olika inriktningar och hur terapin ser ut formas tillsammans. När du kommer till oss börjar vi med att få en förståelse för hur just ditt problem och dina behov ser ut. Utifrån det gör vi en överenskommelse hur vi ska arbeta vidare med det. Vi erbjuder både enstaka konsultationer och kortare eller längre psykoterapier. Vi har mottagning för psykoterapi på Brunnsgatan nära västra torget i Jönköping.

Kostnaden för varje session på 60 minuter är 1200kr. Betalningen sker antingen via swish varje gång eller via månadsfaktura.

Vid återbud senare än 48h debiteras halva summan och vid uteblivande debiteras hela summan.

För närvarande har vi inte möjlighet att ta emot nya patienter.