Utbildning

Vi har färdiga utbildningspaket men kan även enligt överenskommelse sätta ihop en utbildning efter era behov och vår kunskap. Vår främsta kompetens ligger inom psykisk ohälsa, stress och funktionshinder.

Våra färdiga utbildningspaket är:

Sexualitet, autism och intellektuella funktionshinder

En heldagsutbildning som riktar sig till personal på särskola, gruppbostäder och daglig verksamhet. Förmiddagen inriktas på sexualitet och funktionshinder och eftermiddagen ägnas åt att samtala om sexualitet och relationer samt sexualundervisning. Utbildningen innehåller gruppdiskussioner och övningar samt genomgång av olika pedagogiska material.

Psykisk ohälsa och funktionshinder

En halvdagsutbildning som riktar sig till personal på behandlingshem och andra institutioner där psykisk ohälsa är vanligt förekommande men majoriteten av personalen inte har någon utbildning inom psykiatri. Utbildningen innehåller en genomgång av förstämningssyndrom, ångesttillstånd, ADHD och autism, vilka funktionshinder det ger i vardagen och dess konsekvenser för bemötandet.

Hör gärna av er om ni har frågor om våra utbildningspaket eller vill diskutera ett annat upplägg.